Intenzivn� kurzy nemciny v Bambergu a TREFFPUNKT
Intenzívně kurzy nčmčiny v
Bambergu a TREFFPUNKT-ONLINE

Intenzívně kurzy nčmčiny v Bambergu a TREFF PUNKTMoje zkusenost z uceni nemciny v jazykove skole Kommentare über das Sprachinstitut TREFF PUNKT

Moje zkusenost z uceni nemciny v jazykove
skole TREFFPUNKT

Kommentare über das Sprachinstitut TREFF PUNKT

Zde je komentar studenta, ktery v Bambergu pracoval a ucil se nemecky.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lucie xx [mailto:xxx@seznam.cz]
Gesendet: Sonntag, 20. Mai 2012 10:53
An: J.Graff@learn-german.com

V jazykové škole v Bambergu jsem byla ji� dvakrát a pro�?

Výhody školy:

  • U�itelé mají zájem na zlepšení ka�dého studenta individueln�
  • Profesionální zp�sob výuky
  • Malé skupiny student�
  • Studenti r�zných v�kových skupin
  • Mnoho mimoškolního programu organizovaného školou

Výhody ubytování – nabídka apartmánu sdíleného spole�n� s n�mcem ve stejné v�kové skupin�, co� umo��uje mo�nost konverzace, spousta legrace, ale zárove� i více svobody ne� jako host v rodin�.
Výhody m�sta Bamberg:

  • Krásné starobylé m�sto
  • Mnoho kulturních a sportovních mo�ností
  • Levné restaurace
  • Milí lidé, bez výrazného akcentu

Jediná nevýhoda:

  • Nikomu se nechce odjet zp�t dom�

Jeden p�íb�h úsp�chu: U�itelé mi pomohli zlepšit znalost business n�m�iny. Zárove� se mi dostalo velké podpory v d�le�itém momentu p�ípravy na job interview a následn� jsem uvedený konkurs na pracovní místo v N�mecku vyhrála :-)

Lucie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lesen Sie weitere Kommentare auf...
... DEUTSCH
Kommentare in deutscher Sprache
Atsuko, Augustin, Augusto, Barbara, Carl, Carina, Christine, Frida,Gerry, Javier, Kristine, Lauri, Niels, Ilona, Pietro, Robert, ...
... ENGLISCH
Kommentare in engischer Sprache Adam, Adjiedj, Andrew, Allan, Bob, Cosmin, Caroline, Darran, Don, Eamonn, Eric, George, Hunter, Huw, Jeff, Joseph, Katja, Kristine, Nick, Renata, Ruth, Samantha, Scott, Sheri, Yahya, ...
... BRASILIANISCH
Kommentare in französischer Sprache Christian, Jaime
... HOLLÄNDISCH Kommentare in holländischer Sprache Vinco
... ITALIENISCH
Kommentare in italienischer Sprache Alessio, Barbara, Elena, Franca, Francesa, Gabriele, Giovanna, Marina, Laura, Luca, Paolo, Patricia, Rosanna e Enzo ...
... JAPANISCH
Kommentare in japanischer Sprache Atsushi, Ayako, Atsuko, Junko,Masaki
... POLNISCH
Kommentare in polnischer Sprache Anna, Kasia, Kasia, Maciek, Marek
... TSCHECHISCH
Kommentare in deutscher Sprache Ilona, Lucie, MilanZdenek
... TÜRKISCH
Kommentare in türkischer Sprache Namik
... SPANISCH
Kommentare in spanischer Sprache Adelina, Alvaro, Augustin, Augusto, Carlos, Eva, Gustavo, Maria (2002), Maria (2010), Maria Justa, Mariella, Petro, Sandra...
... SCHWEDISCH
Kommentare in türkischer Sprache Cecilia, Mikael

up to study in germany Zurück zur Übersicht aller Kommentare

 

Intenzívně kurzy nčmčiny v Bambergu a TREFF PUNKT
[Homepage jazykove skoly TREFFPUNKT]
Intenzívně kurzy nčmčiny v Bambergu a TREFF PUNKT
Obsah: Alexandra von Rohr, Jazyková škola Sprachschule TREFFPUNKT-ONLINE
Posledn� prepraco: 12-11-2016 - info@german-language-schools-review.info
Copyright © Jazyková škola TREFFPUNKT-ONLINE, 1995-2018