Intensywny kurs języka niemieckiego w Bambergu!
  Intensywny kurs języka
niemieckiego w Bambergu!

linedieser Text auf Polnisch
Komentarz o TREFFPUNKT 
- Byli studenci pisza o ich zycie w Bamberg i o naszej szkole -

Kasia

Kasia byla najpierw studentka jako Erasmus na uniwersytecie w Bambergu.

W roku 2009 wroczila do Bamberg na kurs jezyka niemieckiego w Treffpunkt.

Tutaj jest jej komentarz o szkole.

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BAMBERG - 5. Mai 2009

Hausaufgaben für Armin :)))))))

"Nie p�acz, �e co� si� sko�czy�o, tylko u�miechaj si�, �e ci si� to przytrafi�o... :-)))"

Koniec zimy, pocz�tek wiosny - okres postanowie� i nowych przedsi�wzi��! Otwieram kalendarz, analizuj� sw�j grafik urlopowy, ostatnie dwa tygodnie kwietnia mam wolne, zapisuj�:

Postanowienie: od�wie�enie i gruntowna naukajęzyka niemieckiego!
Cel: dwutygodniowy kurs, w jednym z niemieckich instytut�w!

Wi�c wda�am si� z bamberskim miasteczkiem w rozmow�, aby wskrzesi� w sobie na nowo cudown� mow� Geothe'go i Schiller'a :)

Bamberg potrafi oczarowa�: bogactwo kulturowe i architektoniczne, raj zar�wno dla romantyk�w, jak i pragn�cych "z�otego szale�stwa"! Kto raz zawita� do tego miasta, ju� na zawsze b�dzie do niego wraca� ...

Niemal�e w samym sercu tego bamberskiego raju, drugi raj :) - mianowicie Treffpunkt!

Tu �ycie p�ynie wolniej, a nauka sama puka "do g�owy" i wo�a: Ch�o� mnie! :-) Atmosfera jest wspania�a, powiedzia�abym nawet rodzinna, ale bez przesadnej s�odyczy. Merytoryczne i praktyczne przygotowanie zaj�� odpowiada�o w 100% moim potrzebom. Nawet je�li okaza�oby si�, �e jednak nie jestem w pe�ni zadowolona, szko�a jest otwarta na zmiany, udogodnienia. Nie ma problemu, kt�rego nie da�oby si� rozwi�za�. Dlatego te�, je�li Kto� z Was zdecyduje si� na Treffpunkt w Bambergu i oka�e si�, �e jednak nie jest zadowolony, albo chcia�by co� zmieni�, niech powie to wprost. Ci ludzie s� naprawd� wspaniali! Zrobi� wszystko, co w ich mocy, aby�cie opu�cili mury Treffpunktu z u�miechem na twarzy i z nadbaga�em wiedzy :) Otwarto�� - to podstawa Treffpunktu!

Ogromn� zalet� jest r�wnie� wprowadzenie dw�ch nauczycieli do jednej grupy. Gramatyka, s�ownictwo, autentyczno��, brak barier j�zykowych, czerpanie korzy�ci z naukijęzyka obcego, obcowanie z j�zykiem obcym - to wszystko oferuje bamberski Treffpunkt. Ju� nie wspomn� o bogatej ofercie kulturalnej. Szko�a umo�liwia nie tylko nauk�, wprowadza r�wnie� w �ycie kulturalne, pomaga odkry� tajemnicze, a jak�e cudowne miejsca tego franko�skiego miasteczka.

Je�li Kto� z Was chcia�by uzyska� wi�cej informacji, odpowiem bez wahania.

Jedno jest pewne, je�li po raz kolejny mia�abym decydowa�, kt�ra szko�a, i kt�re miasto na nauk�języka niemieckiego, bez wahania zdecydowa�abym si� na bamberski Treffpunkt :-)))

Wszystkim, kt�rzy si� wybieraj� �ycz� owocnej nauki, i r�wnie wspania�ych i radosnych dni, jak te, kt�re ja sp�dzi�am w tym cudownym miejscu!

Pozdrawiam

K.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alicja Alicja

Lesen Sie weitere Kommentare auf...
... DEUTSCH
Kommentare in deutscher Sprache
Atsuko, Augustin, Augusto, Barbara, Carl, Carina, Christine, Frida,Gerry, Javier, Kristine, Lauri, Niels, Ilona, Pietro, Robert, ...
... ENGLISCH
Kommentare in engischer Sprache Adam, Adjiedj, Andrew, Allan, Bob, Cosmin, Caroline, Darran, Don, Eamonn, Eric, George, Hunter, Huw, Jeff, Joseph, Katja, Kristine, Nick, Renata, Ruth, Samantha, Scott, Sheri, Yahya, ...
... BRASILIANISCH
Kommentare in französischer Sprache Christian, Jaime
... HOLLÄNDISCH Kommentare in holländischer Sprache Vinco
... ITALIENISCH
Kommentare in italienischer Sprache Alessio, Barbara, Elena, Franca, Francesa, Gabriele, Giovanna, Marina, Laura, Luca, Paolo, Patricia, Rosanna e Enzo ...
... JAPANISCH
Kommentare in japanischer Sprache Atsushi, Ayako, Atsuko, Junko,Masaki
... POLNISCH
Kommentare in polnischer Sprache Anna, Kasia, Kasia, Maciek, Marek
... TSCHECHISCH
Kommentare in deutscher Sprache Ilona, Lucie, MilanZdenek
... TÜRKISCH
Kommentare in türkischer Sprache Namik
... SPANISCH
Kommentare in spanischer Sprache Adelina, Alvaro, Augustin, Augusto, Carlos, Eva, Gustavo, Maria (2002), Maria (2010), Maria Justa, Mariella, Petro, Sandra...
... SCHWEDISCH
Kommentare in türkischer Sprache Cecilia, Mikael

up to study in germany Zurück zur Übersicht aller Kommentare

Sie finden bei uns: Firmenkurse, Outsourcing, Schulungsprogramme, Sprachprogramme, deutsch lernen, Deutschlernen, Sprachkurse
[ German Online Coures ] [ English Online Courses ] [ German in the house of the teacher - Home Tuition ] [ Sprachinstitut Treffpunkt ]
[ masthead ] [ home ]
Sie finden bei uns: Deutschkurse in Deutschland, Deutschkurs, Deutschkurse, Sprachschule, Sprachunterricht
Contents: Alexandra von Rohr, Sprachinstitut TREFFPUNKT  Online
Last update: 5 Dezember, 2016 - info@german-language-schools-review.info
Copyright © Sprachinstitut TREFFPUNKT - German courses in Germany - 1995-2017